SAIA, n.o.

Japonsko - Ročný štipendijný pobyt " 2016 Young Leaders Program"

Ročný štipendijný program "2016 Young Leaders Program" ponúka štipendium na univerzite v Tokiu.

Podmienky:

  • vek do 40 rokov
  • vysokoškolské vzdelania 1. stupňa
  • minimálne 3-ročná pracovná prax v štátnej správe
  • úroveň znalosti anglického jazyka C1
  • zdravotná spôsobilosť

Podrobné informácie získate na adrese: adela.polackova@saia.sk

Uzávierka podávania prihlášok: 17. september 2015

Bližšie informácie o kurze nájdete na: http://www.mext.go.jp/english/highered/1350392.htm

a na: http://www.grips.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2014/08/ylp_2015-2016.pdf

Posledná aktualizácia: 16.09.2015