SAIA, n.o.

Japonsko - študijný pobyt v Ósake - 15. apríl 2015

Japonská nadácia The Japan Foundation prichádza s ponukou prihlásiť sa na 15-dňový študijný program v Inštitúte japonského jazyka v Ósake. Uchádzať sa môžu všetci, ktorí študujú alebo študovali japončinu tak na univerzitách, ako aj v jazykových školách, alebo ako samouk.

Dokumenty, potrebné na prihlásenie sa na študijný program, je potrebné doručiť do 15. apríla 2015 osobne alebo poštou na adresu Veľvyslanectva Japonska v SR, Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava 1.

Výber uchádzačov prebehne na základe výsledkov písomného testu a ústneho pohovoru na pôde Veľvyslanectva. Písomný test je naplánovaný na 21. apríl 2015 o 10.00 a ústny pohovor na 24. apríl 2015. O konkrétnych časoch pohovorov budú účastníci informovaní.

Dĺžka programu: 15 dní (19. august - 2. september 2015)

Požiadavky:

1. Uchádzač musí študovať japonský jazyk na niektorej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí, alebo takéto štúdium už ukončil.

2. Uchádzač musí mať vynikajúce hodnotenie pri ukončení začiatočníckej úrovne štúdia japončiny (absolvovaných viac ako 300 vyučovacích hodín). Zároveň musí získať aspoň 50 bodov v teste určenom pre výber uchádzačov na pobyt, alebo získal certifikát N4 v teste The Japanese Language Proficiency Test, respektíve 3. kjú v bývalom teste The Japanese Language Proficiency Test.

3. Uchádzač musí byť schopný absolvovať celý program.

4. Uchádzač nie je v súčasnosti učiteľom japončiny.

5. V období hlásenia sa na pobyt nie je uchádzačovi ponúkaná práca učiteľa japončiny.

6. Uchádzač nie je zamestnancom japonského veľvyslanectva.

7. Uchádzačov vek musí byť v rozmedzí 18-54 rokov ku dňu nástupu na program. V prípade uchádzača mladšieho ako 20 rokov je potrebný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

8. Uchádzač ku dňu nástupu na program nesmel stráviť v Japonsku v posledných piatich rokoch viac ako sedem po sebe nasledujúcich dní.

9. Uchádzač musí byť v dobrej fyzickej i psychickej kondícii.

10. Uchádzač nesmel absolvovať v Japonsku viac ako 3 roky povinnej školskej dochádzky.

11. Do konca marca 2016 uchádzač neplánuje nastúpiť na akýkoľvek jazykový pobyt v Japonsku.

12. Uchádzač má národnosť krajiny, ktorá má diplomatické vzťahy s Japonskom a zároveň sa v nej nachádza japonské veľvyslanectvo alebo konzulát, alebo úrad nadácie The Japan Foundation.

 

Bližšie informácie o štipendijnej ponuke nájdete na stránke Veľvyslanectva Japonska: http://www.sk.emb-japan.go.jp/scholarship_jf_program_for_outstanding_students.html

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 21.04.2015