SAIA, n.o.

JAPONSKO - celé magisterské alebo doktorandské štúdium – GRIPS - National Graduate Institute For Policy Studies

National Graduate Institute For Policy Studies (GRIPS) ponúka možnosť celého magisterského alebo celého doktorandského štúdia v Japonsku. Ponuka je určená mladým pracovníkom štátnej správy a medzinárodných organizácií. Dĺžka štúdia je v trvaní od 1 do 5 rokov podľa študijného programu.

Uzávierka podávania prihlášok: podľa študijného programu (od novembra do januára)

Bližšie informácie o programe GRIPS: http://www.grips.ac.jp/en

Bližšie informácie o podávaní prihlášok: https://www.grips.ac.jp/en/admissions/apply/  

Informácie o poplatkoch a štipendijných možnostiach: https://www.grips.ac.jp/en/admissions/expenses/

 

 

 

Posledná aktualizácia: 28.08.2020