SAIA, n.o.

KOLUMBIA - štipendiá na postgraduálne štúdium (od 1 do 4 rokov)

Vláda Kolumbijskej republiky ponúka štipendiá pre odborníkov do 50 rokov s minimálne ročnou praxou v odbore na postgraduálne štúdium (od 1 do 4 rokov) v druhom polroku 2017.  Uchádzač musí mať priemerné hodnotenie výsledkov od 4,0 podľa kolumbijskej stupnice hodnotenia od 1 do 5 a ovládať španielský jazyk.

Uzávierka žiadostí: 2.6.2017

Žiadosť s požadovanými podkladovými materiálmi je potrebné zaslať do termínu uzávierky do kancelárie pre medzinárodné vzťahy inštitútu (Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX, Carrera 3 No. 18 - 32, Bogotá D.C., Kolumbia), prostredníctvom MZVa EZ/ZÚ Brazília.

Bližšie informácie nájdete TU

V prípade doplňujúcich otázok sa obráťte na vqueruz@cetex.gov.co

Posledná aktualizácia: 01.06.2017