SAIA, n.o.

Kórea - DUO-Korea - výmenný študijný program medzi Áziou a Európou

Program DUO-Korea financovaný Ministerstvom školstva Kórei, ktorý je jedným z programov štipendijného programu ASEM DUO Fellowship Programme, podporuje výmenné pobyty medzi Kórejskou republikou a 30-timi európskymi krajinami, medzi nimi aj Slovenskom.

Program ponúka podporu pre projekty spolupráce vytvorené párom študentov (dve osoby). Programu sa môžu zúčastniť študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia. Študenti sa za určených podmienok môžu uchádzať o 4-mesačné štipendijné pobyty v termíne od augusta 2016 do septembra 2016.

Uzávierka podávania prihlášok: 16. máj 2016

Všetky potrebné informácie k podávaniu prihlášky nájdete na stránke: http://www.asemduo.org/sub_2/content.asp?table=bbs_03_program&multi=prog_korea&idx=9&app_form_data_yn=Y

 

 

 

 


Posledná aktualizácia: 05.05.2016