SAIA, n.o.

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program

KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology ponúka v rámci programu Embassy Recommendation Program 2 záujemcom zo Slovenska možnosť absolvovania celého bakalárskeho, magisterského alebo doktoranského štúdia.

V rámci programu Embassy Recommendation Program má Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Soule (v Kórejskej republike) možnosť odporučiť 2 uchádzačov, ktorí úspešne odošlú žiadosť o štipendium a požadované podkladové materiály a splnia všetky predpoklady pre dané štúdium. Študenti, ktorí budú odporučení v rámci programu Embassy Recommendation Program nebudú počas štúdia na KAIST platiť školné a bude im poskytnuté štipendium vo výške 300 USD na mesiac a zdravotné poistenie.

Uzávierka podávania žiadostí o štipendium: 22. marec 2018

V prípade záujmu o štipendium v rámci programu Embassy Recommendation Program je potrebné kontaktovať Mgr. Adelu Poláčkovú (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737)

Informácie o podávaní žiadosti nájdete tu.

Informácie o štipendijnej ponuke nájdete na webovej stránke:

http://admission.kaist.ac.kr/international/

Všeobecné informácie o KAIST nájdete na webovej stránke:

http://www.kaist.edu/html/en/

Posledná aktualizácia: 02.12.2017