SAIA, n.o.

KÓREA - DGIST - Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology

Daegu Gyeongbuk inštitút vedy a technológií - Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology - DGIST v Kórei ponúka úplné štipendiá na celé magisterské a celé doktorandské štúdium. 

Uzávierka na podávania prihlášok je: 5. máj 2016

Všetky potrebné informácie k podaniu prihlášky nájdete na webstránke: http://admission.dgist.ac.kr/site/dgist_admission/menu/478.do

Informácie o inštitúte: http://admission.dgist.ac.kr/site/dgist_admission/menu/431.do

 

 

Posledná aktualizácia: 22.09.2017