SAIA, n.o.

KÓREA - štipendium kórejskej vlády na celé štúdium alebo na výskumný pobyt

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendium kórejskej vlády na celé magisterské, celé doktorandské štúdium alebo na výskumný pobyt v Kórei je 27. február 2020!

 

Viac informácií o štipendijných ponukách a o podávaní žiadosti nájdete na:

- celé magisterské alebo celé doktorandské štúdium v Kórei:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168

- výskumný pobyt v Kórei:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683

 

V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. Adelu Poláčkovú (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).

Posledná aktualizácia: 18.02.2020