SAIA, n.o.

Kórea - The 2016 ROK-V4 Young Professional Cultural Exchange Camp - spolupráca medzi novou generáciou lídrov Korei a krajín V4

Ministerstvo zahraničných vecí Kórejskej republiky organizuje  v termíne od 10. 7. 2016 - 17. 7. 2016 v Soule a Gyeongju Kultúrny výmenný tábor 2016 Kórea-V4 - The 2016 ROK-V4 Young Professional Cultural Exchange Camp, ktorého cieľom je spolupráca medzi novou generáciou lídrov Korei a krajín V4.

Podmienky:

Vek: 25-35 (ukončený minimálne bakalársky stupeň štúdia)

Jazyk: plynulá angličtina

Kvóta: 8

Program je určený pre absolventov kalalárskeho štúdia a mladých profesionálov v oblasti kreatívneho priemyslu a médií (oblasť hudby, filmu, fotografie, animácií a digitálnych médií).

Uzávierka podávania žiadostí: 23. 5. 2016 (pondelok) do 12.00 h (Vyplnený originál formulára žiadosti, životopis a kópia pasu musia byť doručené na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava)

Kórejská strana zabezpečuje letenku, ubytovanie, dopravu a stravu v Kórei, kultúrne exkurzie a medzinárodné cestovné poistenie.

Podrobné informácie a formulár prihlášky nájdete tu

V prípade záujmu kontaktujte: adela.polackova@saia.sk

Posledná aktualizácia: 19.05.2016