SAIA, n.o.

KÓREA - UZÁVIERKA PRE PODÁVANIE ŽIADOSTÍ!

Temín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendium kórejskej vlády na celé magisterské alebo doktorandské štúdium v Kórei je 26. február 2015!


Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168

Posledná aktualizácia: 12.02.2015