SAIA, n.o.

Kurz Morská geomatika a aplikované technológie v morskom prostredí, Taliansko

Ponuka kurzu Master 2. stupňa v odbore Morská geomatika a aplikované technológie v morskom prostredí, Univerzita v Janove, Taliansko.

Študijný program je určený absolventom študijných odborov Inžinierstvo, Matematické, fyzikálne a prírodné vedy, ako aj dôstojníkom námorníctva a námornej pechoty z Talianska, aj zo zahraničia.


Uzávierka žiadostí:3. október 2016

Ďalšie informácie je možné nájsť na tu, alebo v brožúre s informáciami o kurze

Posledná aktualizácia: 03.10.2016