SAIA, n.o.

Kurzy poľštiny na Jagelovskej univerzite

Jagelovská univerzita v poľskom Krakove organizuje semestrálne a celoročné programy, intenzívne alebo extenzívne, zamerané na zahraničných účastníkov - vrátane tých, ktorí chcú v budúcnosti študovať v Poľsku.

Kurzy sa ponúkajú tradičnou prezenčnou formou, ale aj online od 5. októbra 2020.

 

• Všetky úrovne jazykových schopností: od A1 po C2;

• intenzívny celoročný program: 600 - 720 akademických hodín kurzov poľského jazyka a kultúry;

• prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium v Poľsku zahŕňa ďalšie kurzy zamerané na špecializovanú slovnú zásobu v oblasti humanitných vied, medzinárodných vzťahov, manažmentu a medicíny;

• extenzívne kurzy: 60 akademických hodín výučby jazykov za semester, dvakrát týždenne;

• malé skupiny;

• kurzy sú vedené certifikovanými profesormi, špecialistami na výučbu poľského jazyka ako cudzieho jazyka, ako aj profesormi JU s bohatými skúsenosťami s výučbou kurzov prezenčne aj online;

• rozvrhy online kurzov prispôsobené časovým pásmam účastníkov;

• prezenčné kurzy v srdci Krakova, v blízkosti historického Wawelského hradu.

 

Všetky podrobnosti sú k dispozícii na webovej stránke https://plschool.uj.edu.pl/.

Posledná aktualizácia: 03.09.2020