SAIA, n.o.

Letný transatlantický seminár Benjamina Franklina v USA pre 16 - 18 ročných študentov

Letný transatlantický seminár Benjamina Franklina

 

Program umožňuje 40-50 európskym a 10 americkým stredoškolským študentom  štvortýždňový pobyt v USA  v júli 2012. Hostiteľskou inštitúciou je Wake Forest University vo Winston-Salem, North Carolina.

 

Cieľom programu je (1) rozvíjať transatlantické vzťahy, (2) upevňovať vzťahy medzi americkou a európskou mládežou z rôznych etnických, náboženských a národných skupín, (3) rozvíjať vzájomné porozumenie medzi USA a Európou a (4) vytvárať skupinu mladých lídrov, ktorí budú rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti medzi svojimi rovesníkmi.

 

Študenti budú zapojení do tréningu, seminárov, študijných ciest a kultúrnych podujatí. Účastníci budú pracovať na spoločnom projekte, ktorý predstaví a spropaguje cieľe a úlohy programu.

 

Kandidáti  musia:

 

  1. byť vo veku 16 – 18 rokov k 1. júlu 2012;
  2. mať výbornú znalosť angličtiny (ústny pohovor  alebo TOEFL test);
  3. úmysel nastúpiť na vysokú školu na jeseň 2012;
  4. prejavovať silný záujem o transatlantické vzťahy a diplomaciu;
  5. mať vážny záujem  o USA;
  6. dosahovať výborné študijné výsledky;
  7. prejovovať záujem o komunitu a mimoškolské záujmy;
  8. nemať žiadnu skúsenosť s pobytom alebo cestovaním v USA;
  9. ochotu zúčastniť sa na intenzívnom letnom programe.

 

Termín uzávierky je 9. marca 2012. Prihlášku nájdete TU. Prihlášku je potrebné zaslať pani Dane Polčíkovej, Veľvyslanectvo USA, PolcikovaD@state.gov.

 

Posledná aktualizácia: 01.03.2012