SAIA, n.o.

Letný tréningový program o výučbe holokaustu pre učiteľov stredných a druhého stupňa základných škôl v USA (júl/ august 2012)

Výzva na predkladanie žiadostí  o účasť na letný tréningový program o výučbe holokaustu pre učiteľov stredných a druhého stupňa základných škôl v USA  (júl/ august 2012)

 

Týždenný program pre 23 učiteľov  z 8 krajín celého sveta sa už 10 rokov organizuje každoročne počas mesiacov júl a august na vybraných amerických školách po celých Spojených štátoch . Program je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí USA, Asociácie organizácií zaoberajúcimi sa problematikou holokaustu (AHO) a  Pamätného múzea obetiam holokaustu vo Washingtone v USA. Je zameraný na prehĺbenie výučby o holokauste, oboznámenie pedagógov s novými výučbovými technikami a vzájomnou interakciou pedagógov z rôznych krajím sveta aj na získanie novej perspektívy výuky histórie holokaustu. Učitelia sú ubytovaní v kampusoch v areáli školy a okrem účasti na seminári sa od nich požaduje aj aktívna účasť na ostatných spoločných akciách s ďalšími účastníkmi, prevažne s americkými učiteľmi. V závislosti od disponibilných finančných prostriedkov, súčasťou programu býva aj jednodňová návšteva múzea obetiam holokaustu vo Washingtone. Program finančne zabezpečujú Veľvyslanectvo USA na Slovensku, AHO a Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.

Do výberu budú zaradení učitelia stredných a druhého stupňa základných škôl so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku,prípadne iné predmety humanistického zamerania a s výbornou znalosťou anglického jazyka. Vhodný kandidát by mal mať skúsenosť s vyučovaním témy holokaustu.

Žiadosť o účasť na seminári má zahŕňať životopis v slovenskom jazyku, vyplnený priložený dotazník a motivačný list v anglickom jazyku. Žiadosti posielajte elektronicky na adresu:  PolcikovaD@state.gov

Termín odovzdania prihlášok je 31. marec 2012.

O výsledku výberu budú uchádzači oboznámení do konca apríla 2012.

Posledná aktualizácia: 02.03.2012