SAIA, n.o.

LITVA - výzva na predkladanie žiadostí

Litva ponúka na základe bilaterálnej dohody štipendiá na letný kurz litovského jazyka a štipendiá na študijný alebo výskumný pobyt.

Informácie k štipendiám na letný kurz litovského jazyka nájdete na http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=69.

Informácie k štipendiám na študijný alebo výskumný pobyt nájdete na http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=68.

 

Uzávierka: 11. marec 2013

Posledná aktualizácia: 21.02.2013