SAIA, n.o.

LITVA - zmena uzávierky!

Uzávierka pre podávanie žiadostí do Litvy na jazykový kurz bude 10. februára 2015!

Viac informácií k podmienkam a k podávaniu žiadostí na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=69

Posledná aktualizácia: 20.01.2015