SAIA, n.o.

LOTYŠSKO – štipendiá vlády Lotyšskej republiky

Vláda Lotyšskej republiky ponúka štipendiá pre vysokoškolských študentov, doktorandov, učiteľov a výskumníkov. Uchádzači sa môžu uchádzať o:

1. Študijné pobyty v trvaní 10 až 11 mesiacov, ktoré sú určené pre VŠ študentov 1. a 2. stupňa a doktorandov.

2. Výskumné pobyty v trvaní maximálne 5 mesiacov, ktoré sú určené pre učiteľov VŠ a výskumníkov.

3. Letné školy určené pre VŠ študentov 1. a 2. stupňa, doktorandov a učiteľov VŠ.

Výzva na podávanie žiadosti bude spustená 1. februára 2019.

Uzávierka pre podávanie žiadostí je 1. apríla 2019.  

Viac informácií o ponukách: http://www.viaa.gov.lv/scholarships

Posledná aktualizácia: 05.04.2019