SAIA, n.o.

Lúčime sa s Máriou Guregovou

So smútkom sme prijali správu, že nás dňa 11. 1. 2021 navždy opustila naša bývalá dlhoročná spolupracovníčka pani Mária Guregová.

Patrila medzi troch prvých pracovníkov našej organizácie ešte v roku 1990, pričom svojou prácou prispela k položeniu pevných základov našej činnosti. Vytvorila prvé databázy záujemcov o štipendijné pobyty v zahraničí a pripravovala podkladové materiály pre štipendijné komisie. Keď v roku 1991 začala SAIA vydávať BULLETIN SAIA, mesačník o štipendiách pre študentov vysokých škôl, ktorý existuje dodnes, Mária Guregová (ako vtedy jediná v SAIA so znalosťami práce s počítačom) bola zodpovedná za spracovanie bulletinu do tlače a jeho následnú distribúciu. Taktiež mala na starosti distribúciu prvého knižného daru od Sabre Foundation pre celé Česko-Slovensko v roku 1991, keď sa SAIA v roku 1991 stala hlavným distribútorom knižných darov z USA. V rokoch 1995 až 1998 mala na starosti poskytovanie informácií a poradenstva pre uchádzačov a spracovanie žiadostí o finančný príspevok pre Slovákov na štúdium v Českej republike a českých záujemcov o štúdium na Slovensku z Nadácie Michala Kováča a Václava Havla, s ktorou SAIA v tom čase spolupracovala.

Mária Guregová bola vzácnym človekom s vysokým morálnym kreditom, ktorú si určite z čias jej pôsobenia v SAIA pamätajú mnohí vysokoškolskí študenti, učitelia, ako aj vedeckí pracovníci, ktorým pomohla pri kompletizovaní komplikovaných žiadostí o štipendium, a dala tak ich životu nové smerovanie.

Česť jej pamiatke.

 

Posledná aktualizácia: 13.01.2021