SAIA, n.o.

MAĎARSKO – výzva na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí na štipendijné pobyty do Maďarska na základe bilaterálnej dohody je otvorená.

 

Informácie k štipendiám na študijný pobyt nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127

Informácie k štipendiám na doktorandský pobyt nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128

Informácie k štipendiám na výskumné pobyty nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133

Informácie k štipendiám na letný jazykový/odborný kurz nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134

 

Uzávierka na podávanie žiadostí je 21. november 2017.

 

Posledná aktualizácia: 19.09.2017