SAIA, n.o.

Maďarsko – zmena termínu uzávierky na štipendiá na základe bilaterálnej dohody

Uzávierka na študijné a výskumné pobyty do Maďarska na základe bilaterálnej dohody bola posunutá na 30. januára v súlade s termínom uzávierky zahraničnej strany. Výzva na predkladanie žiadostí bola spustená, žiadosť je potrebné do uvedeného termínu do 23:00 hod podať prostredníctvom www.granty.saia.sk a zároveň na www.scholarship.hu. Bližšie informácie k ponukám nájdete na nižšie uvedených linkách.

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133

Posledná aktualizácia: 07.12.2016