SAIA, n.o.

MAĎARSKO - dodatočná výzva na podávanie žiadostí o štipendium na výskumný pobyt v roku 2017/2018

Verejná nadácia TEMPUS vyhlásila dodatočnú výzvu na predkladanie žiadostí o štipendiá na výskumné pobyty do Maďarska v akademickom roku 2017/2018. Záujemcovia sa môžu hlásiť na krátkodobý alebo dlhodobý výskumný pobyt na vysokoškolských inštitúciách a vo výskumných organizáciách. Žiadosti sa podávajú elektronicky na www.scholarship.hu., a to priebežne, najneskôr však do 29. marca 2018.  Štipendijné pobyty musia byť ukončené do 31. mája 2018.

 

Viac informácií k výzve na www.tka.hu.

 

V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. et Mgr. Janu Veleckú (jana.velecka@saia.sk, tel. 02/5930 4735).

Posledná aktualizácia: 07.12.2017