SAIA, n.o.

MAĎARSKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium!

Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2018/2019 bol predĺžený do 20. decembra 2017.

 

Informácie k štipendiám na študijný pobyt nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127

Informácie k štipendiám na doktorandský pobyt nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128

Informácie k štipendiám na výskumné pobyty nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133

Informácie k štipendiám na letný jazykový/odborný kurz nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134

 

V prípade otázok kontaktujte Mgr. et Mgr. Janu Veleckú (jana.velecka@saia.sk, tel. 02/5930 4735).

Posledná aktualizácia: 07.12.2017