SAIA, n.o.

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM do 16. januára 2019!

Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2019/2020 bol predĺžený do 16. januára 2019.

 

Informácie k štipendiám na študijný pobyt nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127

Informácie k štipendiám na doktorandský pobyt nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128

Informácie k štipendiám na výskumné pobyty nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131

 

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133

Informácie k štipendiám na letný jazykový/odborný kurz nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134

 

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Milicu Ivovič (milica.ivovic@saia.sk, tel. 02/5930 4735).

Posledná aktualizácia: 08.01.2019