SAIA, n.o.

MAĎARSKO - zmena uzávierky na 28. február 2013!

POZOR! Zmena uzávierky pre štipendijné pobyty do Maďarska!

 

Štipendiá na základe bilaterálnych dohôd vlád:

- 5 - 10 mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdiá

- 1 - 10 mesačný doktorandský pobyt

- 1 - 3 mesačný výskumný pobyt; 5 - 20 dňový krátkodobý pobyt

- letný jazykový kurz

Uzávierka na podávanie žiadostí je zmenená na 28. februára 2013. Bližšie informácie o ponúkaných štipendiách je možné nájsť v databáze štipendií a grantov SAIA.

Posledná aktualizácia: 11.01.2013