SAIA, n.o.

Magisterské štúdium MIREES (Master of Arts in Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe) na Fakulte politických vied Univerzity v Bologni

Dvojročný magisterský program v angličtine zameraný na strednú a východnú Európu a Balkán zahŕňa interdisciplinárne štúdium ekonómie, histórie, médií, medzinárodných vzťahov, sociológie a politológie.

Na základe akademických výsledkov a finančných prostriedkov uchádzačov môže Univerzita v Bologni poskytnúť štipendiá na celé štúdium, odpustenie, alebo zníženie školného podľa stanovených podmienok.

Podrobné informácie: http://corsi.unibo.it/2Cycle/mirees/Pages/default.aspx

Posledná aktualizácia: 15.05.2012