SAIA, n.o.

MALTA - postgraduálne štúdium v oblasti medzinárodného námorného práva

Medzinárodný inštitút námorného práva (IMO International Maritime Law Institute - IMLI) -  ponúka ročný postgraduálny program pre získanie titulu Master of Laws (LL.M.) a Degree of Master of Humanities (M.Hum.) v oblasti medzinárodného námorného práva. Cieľom programu je pripraviť kvalitných právnikov so špecializáciou v oblasti medzinárodného námorného práva, hlavne v oblasti prípravy národnej legislatívy, ktorá odzrkadľuje a implementuje medzinárodné námorné nástroje.  Program je vhodný pre kvalifikovaných odborníkov, ktorí už pracujú v oblasti námorného práva (napr. vládne oddelenie pre námornú dopravu, lodná dopravná spoločnosť, prístav alebo iné organizácie zaoberajúce sa námornými záležitosťami či lodnou dopravou). Avšak program je otvorený aj pre absolventov práva, ktorí plánujú pokračovať v právnickej kariére v oblasti námorného práva v súkromnom alebo verejnom sektore. 50% dostupných študijných miest je určených pre kvalifikované uchádzačky.   

 

Podrobné informácie o ponukách:

1. Postgraduálny program pre získanie titulu Master of Laws (LL.M.)

2. Postgraduálny program pre získanie titulu Degree of Master of Humanities (M.Hum.)

Posledná aktualizácia: 29.01.2020