SAIA, n.o.

Medzinárodná súťaž L'Oréal-UNESCO pre ženy vo vede 2021

UNESCO spolu s firmou L'Oréal vyhlásili nový ročník Medzinárodnej súťaže L'Oréal-UNESCO pre ženy vo vede 2021, určenej pre vedkyne v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Program L'Oréal-UNESCO pre ženy vo vede sa pýši viac ako dvadsaťročnou tradíciou podpory rodovej rovnosti a excelentnosti v prírodných vedách. Tri bývalé laureátky ceny boli tiež ocenené Nobelovou cenou.

Kandidátky môžu byť nominované vedeckými inštitúciami alebo individuálnymi vedcami, členmi akademických a vedeckých inštitúcií prostredníctvom webovej stránky https://www.forwomeninscience.com/en/awards, kde sú k dispozícii aj podrobné propozície a pravidlá súťaže.

Nominácie sú otvorené do 31. mája 2020.

Posledná aktualizácia: 30.04.2020