SAIA, n.o.

Medzinárodné školenie pre pracovníkov z oblasti kultúry

Program Courants du monde ponúka v novembri 2013 12-dňové školenie vo Francúzsku pre skúsených pracovníkov z oblasti kultúry, zamerané na výmenu a získanie nových skúseností a nápadov pre prácu v kultúrnych inštitúciách.

Podmienkou je 5-ročná pracovná skúsenosť v oblasti kultúry a znalosť francúzskeho jazyka.Všetky náklady okrem cestovného sú hradené organizátormi.

Podrobné infromácie môžete nájsť na: http://www.maisondesculturesdumonde.org/actualite/programme-courants-du-monde-2013

Posledná aktualizácia: 09.05.2013