SAIA, n.o.

MEDZINÁRODNÝ VYŠEHRADSKÝ FOND - Vyšehradský štipendijný program - štipendiá pre študentov alebo výskumníkov

Medzinárodný vyšehradský fond ponúka v rámci Vyšehradského štipendijného programu štipendiá pre študentov alebo výskumníkov na zahraničných vysokoškolských alebo výskumných inštitúciách programu. Štipendiá sú poskytované na 1 až 4 semestre v rámci magisterského, doktorandského a iného postgraduálneho štúdia (študijného či výskumného projektu po magisterskom štúdiu) a to v nasledovných schémach:

1. Intra-Visegrad štipendiá — pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum v inej krajine V4

2. Out-going štipendiá – pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum na akreditovaných univerzitách alebo inštitútoch Akadémie vied v nasledovných krajinách: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina.

3. In-Coming štipendiá – pre študentov alebo výskumníkov pochádzajúcich z nasledovných krajín: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina a Kosovo na štúdium v krajine V4.

Zameranie: Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.

Uzávierka podávania prihlášok: 15. marec 2019

Bližšie informácie nájdete TU

Informácie o štipendijnom programe nájdete na: https://www.visegradfund.org/

 

Posledná aktualizácia: 07.02.2019