SAIA, n.o.

MEXIKO - možnosť podávania prihlášok na štipendiá v akad. roku 2013/2014 otvorená

Druhy ponúkaných štipendií v rámci bilaterálneho programu Mexickej vlády:

Podmienkou pri všetkých štipendiách je znalosť španielskeho jazyka na pokročilej úrovni a akceptačný list z hostiteľskej univerzity.

Posledná aktualizácia: 01.08.2012