SAIA, n.o.

Nadácia VÚB - Grantová schéma Hosťujúci profesor 2016

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania vyhlasuje otvorenú grantovú schému na Hosťovanie zahraničného profesora/profesorky ekonómie.

V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v max. hodnote do 45 000 EUR. Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

Uzávierka na podávanie žiadostí: 31. október 2016

Bližšie informácie: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/.

 

Posledná aktualizácia: 16.06.2016