SAIA, n.o.

Národný štipendijný program pre domácich a zahraničných uchádzačov na pobyty v letnom semestri 2012/2013

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty v letnom semestri 2012/2013

Dňa 12. septembra 2012 bol otvorený on-line systém na podávanie žiadostí  v rámci Národného štipendijného programu na pobyty v letnom semestri 2012/2013. Termín uzávierky na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2012 do 16,00 hod. CET (stredoeurópsky čas). Žiadosti, ktoré nebudú riadne podané a doručené v zmysle podmienok programu (pozri nižšie) do termínu uzávierky a nekompletné žiadosti nebudú posudzované.
Plánované štipendijné pobyty sa môžu realizovať:
- študenti: najskôr od 1. 2. 2013 a najdlhšie do 30. 6. 2013
- doktorandi, výskumníci a vysokoškolskí učitelia: najskôr od 1. 2. 2013 a najdlhšie do 30. novembra 2013.
Presné trvanie musí byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste.
O výsledku výberu budú uchádzači informovaní e-mailom do konca roka 2012.
Podrobné informácie o podmienkach a možnosť podania žiadosti on-line nájdete na www.stipendia.sk alebo www.scholarships.sk

Posledná aktualizácia: 31.10.2012