SAIA, n.o.

NEMECKO - ponuka hospitačných pobytov v Bavorsku na jeseň v roku 2017

Bavorské ministerstvo pre vzdelávanie, kultúru, vedu a umenie ponúka spolu 10 miest pre slovenských učiteľov nemčiny na 2-týždňové hospitačné pobyty na bavorských školách.

Cieľová skupina: učiteľ nemeckého jazyka na základných alebo stredných školách;

Dĺžka pobytu: cca. 2 týždne (presný termín odchodu a príchodu si dohodne učiteľ s hostiteľskou školou);
Termín: september - november roku 2017, nemecká strana termín po nominácii bližšie špecifikuje;

Štipendium bavorskej strany: 500 Eur/osoba, ktoré dostane hostiteľská škola na zabezpečenie hospitačného zázemia, ubytovania a stravného pre učiteľov. Pozn.: Hostiteľská škola dostane odporúčanie sumu rozdeliť a za 250 Eur zabezpečiť program a ubytovanie pre učiteľa a druhú polovicu mu poskytnúť ako vreckové. Alebo môže škola učiteľovi vybaviť ubytovanie v penzióne a vyplatiť mu celých 500 Eur na úhradu vlastných nákladov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytne nominovaným učiteľom príspevok na cestovné.

Podmienky: Vyplnenú prihlášku (v NJ), CV učiteľa spolu s jeho motivačným listom (v NJ) prosíme poslať na email: bavorsko@minedu.sk do 25.05.2017.

Proces: Organizácia uvoľnenia učiteľov je plne v gescii jeho zamestnávateľa - učitelia sa preto vopred dohodnú so svojim riaditeľom školy o uvoľnení na účely hospitačného pobytu, s cieľom svojho ďalšieho vzdelávania apod.
Po výberovom konaní, ktoré sa uskutoční koncom mája 2017, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nominuje Bavorskému ministerstvu pre vzdelávanie, kultúru, vedu a umenie spolu 10 učiteľov a 2 náhradníkov. Následne pridelí bavorská strana jednotlivých učiteľov do vybraných škôl v Bavorsku a poskytne učiteľom bližšie informácie v dostatočnom časovom predstihu pred samotným hospitačným pobytom.

Uzávierka: 25. máj 2017

Bližšie informácie (a prihláška): http://www.minedu.sk/hospitacny-pobyt-v-bavorsku-ponuka-2017/

Posledná aktualizácia: 16.05.2017