SAIA, n.o.

NEMECKO - projektová podpora v rámci Nadácie Roberta Boscha

Nadácia Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung) ponúka projektovú podporu v rámci programu "Actors of Urban Change". 

Prvá fáza programu prebieha v rokoch 2013 -2015, druhá v rokoch 2016 - 2017.

Výška podpory: do 5 000 EUR

Uzávierka na podávanie žiadostí je 13. 9. 2015

Bližšie informácie o tomto programe nájdete na stránke http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/47964.asp.

Posledná aktualizácia: 13.01.2016