SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendiá BAYHOST na celé postgraduálne štúdium v Nemecku

Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa ponúka štipendiá pre študentov na postgraduálne štúdium na bavorských vysokých školách. Štipendiá financuje Bavorské ministerstvo vedy, výskumu a kultúry.

Výška štipendia je 700EUR/mesiac.

Uzávierka na podávanie žiadostí je 1. december 2015.

Bližšie informácie nájdete na stránke https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=392 a na http://www.uni-regensburg.de/bayhost/aktuelles/.

  

 

Posledná aktualizácia: 28.08.2015