SAIA, n.o.

NEMECKO – štipendiá Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie

Uzávierka: 5. septembra 2020

Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) poskytne štipendium pre absolventov magisterského/inžinierskeho stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je špecializácia uchádzača, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika a pod.). Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia magisterské alebo inžinierske štúdium najneskôr do 31.7.2020 a všetci absolventi z minulých rokov.

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Štipendium predstavuje pre absolventov reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

Výška štipendia: 1250 EUR/mesačne

Bližšie informácie môžete nájsť na http://dbu.de/2600.html 

 

Posledná aktualizácia: 14.08.2020