SAIA, n.o.

NEMECKO - štipendiá pre bývalých štipendistov DAAD, pre doktorandov a pre postdoktorandov

Dovoľujeme si Vás informovať o rôznych zaujímavých ponukách štipendií, ktoré sme obdržali z Kultúrneho a tlačového referátu Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko.

Štipendiá sú určené pre bývalých štipendistov DAAD (letná škola v Passau, zameranie: právo), doktorandov a postdoktorandov na prípravu dizertačnej alebo habilitačnej práce (Hannover, zameranie: filozofia a príbuzné odbory) a pre absolventov (traineeship - Deutsche Welle, zameranie: žurnalistika).

 

 

 

Posledná aktualizácia: 19.02.2016