SAIA, n.o.

Nový Zéland - ponuka štipendia na celé doktorandské štúdium

Aktuálne zverejnená výzva na podávanie žiadostí o celé doktorandské štúdium na Novom Zélande (New Zealand International Doctoral Research Scholarships - NZIDRS).

Každoročne získa štipendium 10 zahraničných študentov doktorandského štúdia na podporu až do výšky 36 mesiacov, vrátane školného a príspevku na ďalšie výdavky a pokrytie životných nákladov.

Bližšie informácie o štipendiu nájdete v databáze štipendií a grantov SAIA tu >>

Uzávierka na podávanie žiadostí je 15. 7. 2013.

Posledná aktualizácia: 17.04.2013