SAIA, n.o.

Ochutnaj svet! Seminár o štipendijných možnostiach v zahraničí! SAIA, n. o. a Vysoká škola múzických umení v Bratislave

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Vysoká škola múzických umení v Bratislave Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na prezentáciu o štipendijných možnostiach do všetkých krajín sveta (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, vysokoškolských učiteľov a vyskumných pracovníkov Vysokej školy múzických umení v Bratislave a iných VŠ na Slovensku.

Tešíme sa na Vás 14. novembra 2017 (utorok) o 13:30 hod na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Svoradova 2, 811 01 Bratislava, miestnosť: Kinosála FTF VŠMU (Divadlo KLAP).

Vašu účasť môžete potvrdiť TU.

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 13.11.2017