SAIA, n.o.

Otvorenie nového kola štipendijného programu RMUSP pre rómskych vysokoškolákov

Rómsky vzdelávací fond /REF/ – Otvorenie nového kola štipendijného programu RMUSP /Roma Memorial University Scholarship Program/.

Rómsky vzdelávací fond otvoril nové kolo štipendijného program RMUSP na akademický rok 2013-2014. Štipendiá sú určené rómskym študentom, ktorí študujú na akreditovanej vysokej škole/univerzite doma, alebo v krajine trvalého pobytu na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. O štipendium sa môžu uchádzať denní aj externí študenti.   

Uzávierka na prijímanie prihlášok do program RMUSP je: 24. máj 2013.

Všetky potrebné informácie potrebné k podaniu prihlášky nájdete na webstránke:

http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností, kontaktujte národnú koordinátorku programu na adrese: sdzurikova@osf.sk. Informačné stretnutia, na ktorých môžete osobne získať viac informácií týkajúcich sa podávania prihlášok, termínov, aplikačného a výberového procesu atď. sa uskutočnia:

16. aprila 2013 o 14:00 v Košiciach, Požiarnická ul. 1 /budova VŠZaSP sv. Alžbety/  

2. mája 2013 o 14:00 v Banskej Bystrici, Trieda SNP 27, prízemie /priestory o.z. Združenie mladých Rómov/

 

15/4/2013

Posledná aktualizácia: 17.04.2013