SAIA, n.o.

Otvorenie systému na podávanie žiadostí na CEU pre ak. rok 2016/2017

Medzinárodne uznávaná Stredoeurópska univerzita v Budapešti - CEU so zameraním na interdisciplinárne vzdelávanie otvára svoj systém na podávanie žiadostí na akademický rok 2016/2017 s termínom uzávierky: 4. február 2016.

CEU umožňuje talentovaným študentom vzdelanie v medzinárodnom prostredí s renomovanými odborníkmi v anglickom jazyku.

 

Študijné odbory:    

 • Ekonómia (MA 1-2 ročné, PhD)
 • Kognitívne vedy (PhD)
 • Enviromentálne vedy a stratégie (MS 1-2 ročné, PhD)
 • Rodové štúdiá (MA 1-2 ročné, PhD)
 • História (MA  1-2 ročné, PhD)
 • Medzinárodné vzťahy (MA 1-2 ročné, PhD)
 • Právne vedy (LLM, HR LLM, HR MA 1 ročné, SJD)
 • Aplikovaná matematika (MA 2 ročné, PhD)
 • Stredoveké štúdiá (MA 1-2 ročné, PhD)
 • Štúdiá o nacionalizme (MA 1-2 ročné)
 • Filozofia (MA 1-2 ročné, PhD)
 • Politické vedy (MA 1-2 ročné, PhD)
 • Sociológia a sociálna antropológia (MA 1-2 ročné, PhD)

 

Viac informácií nájdete: www.ceu.edu/scholarships

Posledná aktualizácia: 14.01.2016