SAIA, n.o.

Druhá výzva medzinárodného doktorandského programu na INdAM

Taliansky národný inštitút matematiky Instituto Nationale di Alta Matematica Francesco Severi vyhlásil výzvu na 10 doktorandských miest v programe INdAM Doctoral Programme in Mathematics and/or Applications spolufinancovaný v rámci výzvy COFUND programu Marie Skłodowska-Curie rámcového programu EÚ Horizont 2020.

Uchádzači nesmú byť absolventmi iného doktorandského programu (držiteľmi titulu PhD), či mať viac ako 4 roky pracovných skúseností vo výskume a oprávnenými uchádzať sa nie sú osoby, ktoré v posledných štyroch rokoch žili alebo vykonávali svoju hlavnú aktivitu v Taliansku (práca, štúdium).

Žiadosti musia obsahovať:

 • životopis uchádzača
 • zoznam publikačnej činnosti
 • doklad o predchádzajúcom štúdiu, vrátane zoznamu absolvovaných skúšok a získaného hodnotenia
 • dve odporúčania
 • vyhlásenie o voľbe školy (zo zoznamu zapojených škôl)
 • výskumný projekt (nie je zaväzujúci, ale mal by umožniť hodnotiteľom posúdiť výskumné záujmy uchádzača a súlad so vzdelávacou líniou zvolenej školy)

Výška štipendia: 2000 €/mesačne pre výskumníkov bez rodiny  (2200 €/mesačne pre výskumníkov s rodinami) +

 • mobilitný príspevok: 600 €/mesiac
 • príspevok na cestu z miesta pôvodu: max. 1000 €/cesta, pričom výskumník má nárok na pokrytie šiestich ciest (dvoch počas každého roku štúdia)
 • príspevok na výskum - preplatenie materiálu potrebného na výskum alebo účasti na podujatiach: max. 1600 € - prvý rok, max. 3200 € - druhý a tretí rok
 • príspevok na stáž v organizácii (ak je naplánovaná v programe doktorandského štúdia): 500€/mesačne, poskytnutý hostiteľskej inštitúcii max. po dobu 4 mesiacov

Zoznam univerzít zapojených do programu:

 • Università degli Studi dell'Aquila
 • Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
 • Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
 • Università della Calabria
 • Università degli Studi di Catania
 • Università degli Studi di Firenze
 • Università degli Studi di Genova
 • Università degli Studi dell'Insubria
 • Politecnico di Milano
 • Università degli Studi di Milano Bicocca
 • Università degli Studi di Milano
 • Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 • Università degli Studi di Napoli “Federico II”
 • Università degli Studi di Padova
 • Università degli Studi di Pisa
 • Scuola Normale Superiore di Pisa
 • Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
 • Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
 • Università degli Studi Roma Tre
 • Università degli Studi di Torino
 • Università degli Studi di Trento
 • Università degli Studi di Udine

Termín na predkladanie žiadostí: 31. máj 2018.

Termín predloženia diplomu, ktorý umožňuje absolvovať doktorandské štúdium v Taliansku: 30. september 2018.


Úplné znenie výzvy je k dispozícii v taliančine a v angličtine.

Zoznam ponúkaných doktorandských programov

Sprievodca pre uchádzačov (EN)

Viac informácii: webová stránka Inštitútu

 

Posledná aktualizácia: 09.03.2018