SAIA, n.o.

POĽSKO – bakalárske štúdium na University of Dąbrowa Górnicza

University of Dąbrowa Górnicza ponúka zahraničným študentom bezplatné štúdium bakalárskeho stupňa a štipendium vo výške 320 EUR mesačne. V rámci špeciálneho programu univerzity pre cudzincov sa záujemcovia môžu hlásiť na štúdium a uchádzať sa o štipendium v troch odboroch: manažment, medzinárodné vzťahy a informatikA. Základnými podmienami sú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a znalosť anglického jazyka na úrovni minimálne B2.

Viac informácii k ponuke nájdu záujemcovia na: www.scholarships.wsb.edu.pl, v prípade otázok môžu tiež kontaktovať zahraničné oddelenie univerzity: PUrgacz@wsb.edu.pl.

Posledná aktualizácia: 09.05.2017