SAIA, n.o.

Poľsko – Ročný kurz diplomacie „Academy of Young Diplomats Programme“ vo Varšave

European Academy of Diplomacy (EAD) ponúka jedinečnú príležitosť mladým študentom pripraviť sa na svoju kariéru v medzinárodnom kontexte. EAD ponúka viac ako 40 štipendií poľským aj zahraničným uchádzačom o ročný kurz diplomacie Academy of Young Diplomats (AYD) Programme, ktorý sa koná vo Varšave. Ide o vysoko kompetitívny program združujúci najlepších a najšikovnejších študentov a absolventov z viac ako 55 krajín. Účastníci kurzu môžu prostredníctvom praktickej skúsenosti rozvíjať svoje zručnosti, ako aj zvyšovať svoje povedomie o Poľsku a posilniť väzby medzi krajinami a vzájomnú spoluprácu.

EAD je prvou mimovládnou neziskovou diplomatickou akadémiou v Európe, ktorej cieľom je posilňovať a inšpirovať novú generáciu cieľavedomých ľudí v medzinárodnom kontexte. Je inšpirovaná poľskou zahraničnou politikou, ktorá sa zameriava na hodnoty a podporuje spolupatričnosť a spoluprácu krajín európskej únie, ako aj aktívne zapájanie sa v oblasti podpory demokracie vo svete.

 

Viac informácii o akadémii EAD na www.diplomats.pl.

Kontaktnou osobou pre program AYD a možnosti získania štipendia je Ms. Katarzyna Cavuoti, kcavuoti@diplomats.pl.

Posledná aktualizácia: 02.07.2018