SAIA, n.o.

Poľsko - Letná škola „Heritage Value Assessment – Basis for Heritage Protection“ v Lubline

Poľská národná komisia pre UNESCO v Lubline pozýva na letnú školu „Heritage Value Assessment – Basis for Heritage Protection“  organizovanú Lublinským múzeom a Technickou univerzitou v Lubline od 29. augusta 2016 do 3. septembra 2016.

Letná škola je určená odborníkom v oblasti kultúrneho dedičstva z Centrálnej a Východnej Európy so zameraním na ochranu sídelných krajín, obnovu historických budov a modernizáciu interiérov, reštaurátorstvo, úpravu verejných priestorov apod. Uskutoční sa formou vzdelávania a výmeny skúseností so zameraním na hodnoty kultúrneho dedičstva. Pracovným jazykom bude angličtina.

Prihlásiť sa môžu starostovia obcí, členovia ochranárskych združení, architekti, reštaurátori alebo muzeológovia. Z prihlásených záujemcov môže byť nominovaný 1 kandidát. Pobytové náklady sú hradené hostiteľskou stranou, cestovné náklady si hradí účastník sám.

Prihlášky je potrebné zasielať na adresu Slovenskej komisie pre UNESCO, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava v termíne do 17.6.2016.

Predbežný program letnej školy

Prihlasovací formulár

Posledná aktualizácia: 25.05.2016