SAIA, n.o.

POĽSKO - NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) hľadá expertov na hodnotenie štipendijných projektov

Poľská národná agentúra pre akademickú výmenu - NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) hľadá expertov na hodnotenie štipendijných projektov v oblasti mobilít vedcov, akademikov a študentov.

Cieľom organizácie NAWA je koordinovať proces internacionalizácie poľských vysokoškolských a výskumných inštitúcií. 

Z dôvodu docielenia vysokej odbornosti hodnotiaceho procesu a výberu najlepších kandidátov na výskumné a študijné programy vyzýva organizácia k spolupráci expertov z rôznych vedeckých oblastí, ktorí majú skúsenosť s implementačným a hodnotiacim procesom výskumných a vzdelávacích projektov. 

Za každú ohodnotenú prihlášku budú hodnotitelia finančne odmenení.

Záujemcovia o spoluprácu sa môžu zaregistrovať v databáze na webovej stránke NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

Podrobné informácie o ponuke môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke: https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/532-new-recruitment-of-experts-for-nawa-programmes 

 

 

Posledná aktualizácia: 27.11.2018