SAIA, n.o.

POĽSKO - predĺženie uzávierky!

Uzávierka pre podávanie žiadostí do Poľska na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov je predĺžená do 7. apríla 2014!

Viac informácií o podmienkach a podávanie žiadosti na:

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76

Posledná aktualizácia: 28.03.2014