SAIA, n.o.

POĽSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v Poľsku ponúkané na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol predĺžený do 4. marca 2021 do 16.00 h. 

Predĺženie termínu pre podávanie žiadostí sa týka štipendií na:

  • semestrálny študijný pobyt pre študentov   
  • semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky
  • jazykový kurz v lete
  • výskumný pobyt pre doktorandov
  • výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov

Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o.: 

semestrálny študijný pobyt pre študentov
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222

semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72

jazykový kurz v lete 
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73

výskumný pobyt pre doktorandov
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75

výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov                                          https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76

 

V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. Milicu Ivovič (milica.ivovic@saia.sk, tel. 02/5930 4735).

Posledná aktualizácia: 09.02.2021