SAIA, n.o.

Ponuka pre mladých výskumníkov na stáž v Belgicku

Výskumníci všetkých národností, ktorí sú držiteľmi titulu PhD, alebo majú minimálne 4 roky skúseností vo výskume, sa môžu uchádzať o štipendium na výskumný pobyt vo Francúzskom spoločenstve Belgického kráľovstva v dvoch oblastiach:

  1. Priemysel (výskumná stáž v malom, či strednom podniku),
  2. Univerzitná stáž (stáž v niektorej z francúzsky hovoriacich univerzít v Belgicku).

Dĺžka stáží je 18-36 mesiacov a môžu sa týkať všetkých vedných odborov, výskumné projekty však musia preukázať inovatívne aspekty a/alebo umožniť transfer technológii.

Úspešní uchádzači poberajú plat vo výške cca 90 00 € ročne, mesačný príplatok k štipendiu (450 €) a ďalšie výhody (zdravotné a sociálne poistenie, ...).

Najbližšia uzávierka je 31. marca 2014 (stáže so zameraním na priemysel), a 30. apríla 2014 (stáže na univerzitách).

Viac informácii nájdete na stránke: http://recherche-technologie.wallonie.be/go/beware  

Posledná aktualizácia: 24.03.2014