SAIA, n.o.

Ponuka vzdelávacích kurzov a štipendií do Turecka

Public Administration Institute for Turkey and Middle East ponúka vzdelávacie kurzy pre zamestnancov verejnej spávy, ako aj štipendiá pre študentov a doktorandov na celé štúdium v Turecku. Uzávierka na podávanie žiadostí je 30. júna 2017. Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke inštitútu: www.todaie.edu.tr.

Posledná aktualizácia: 23.06.2017